Solidarno sa ROG-om

Fašističke vlasti u Sloveniji iskoristile su priliku da po dobro poznatoj praksi za vreme restriktivnih pandemijskih mera upadnu, na silu isteraju i pohapse ljude iz socijalnog centra Rog u Ljubljani. Ekipe za rušenje su zajedno stigle sa policijom i odmah krenule sa rušenjem. U trenutku dolaska policije i ekipe za rušenje 20 ljudi je bilo unutra. Sva oprema i stvari ljudi odvezene su na nepoznato mesto, a životinje u azil. Ljudi koji su tamo živeli su sada na ulici, a neke izbeglice kojima je rog pružao privremeni smeštaj izgubile su sve.

Slovenački državni aparat na čelu sa Janezom Janšom poznat je po progonu političkih neistomišljenika po receptu Nemačke iz Drugog svetskog rata, sponzorisanju organizacija protiv abortusa, rasizmu, totalnoj kontroli i drugim fašističkim karakteristikama. Socijalni centar Rog je dugo bio meta svih vlasti u Sloveniji ali nikom nije uspelo da ga iseli, dok nisu stigle vlasti kojima je fašistička praksa uskladjena sa ideološkim pozicijama.

Rog je autonomni kulturni i socijalni centar u centru Ljubljane sa brojnim kulturnim i drugim grupama baziranim na različitim formama kooperativnog organizovanja.

Autonomni centar Rog je 15 godina bio utočište svih onih koje kapital gura na marginu društva, centar kritičke misli, centar društvenih pokreta kao što su Antirasistički front, Svet za sve, Antifašistički front, Radničke demonstracije, Borbe protiv džentrifikacije, Borbe protiv nesigurnog rada, Ustanci 2012, Biciklistički ustanci 2020 kao i centar mnogih drugih projekata.

Plan je da se Rog kao poslednji simbol slobode i bedem koji stoji na putu potpunoj džentrifikaciji Ljubljane pretvori u centralizovani kulturni centar za turiste i skupe nekretnine.

Antifašisti Beograda su solidarni sa svojim saborcima iz Rog-a svesni da će nas nas ovakvi potezi još više motivisati za organizovanje i otpor prema svakoj vrsti fašističke prakse vlasti u našem regionu.

Scroll to Top