Svaka čast saborcima u Francuskoj!

Ovako se diskutuje sa fašistima.

Svaka čast saborcima u Francuskoj!

Scroll to Top